Hios V fra McK-Modeller / Dekas

 I 3. kvartal 2014, sender McK en helt ny model af DSB Hios-v på markedet.

Modellen er udviklet af Dekas for McK

Forbilledet:

Hios-v vognene så dagens lys i 1981-82, og bestod kort fortalt af nybyggede vognkasser monteret på undervogne fra udrangerede Gs-vogne.

Vogntypen var specielt udviklet til transport af øl på paller, og vognene var derfor meget høje, så høje at de stort set udnyttede hele fritrumsprofilet.

Der byggedes i alt 100 vogne, som alle stod til rådighed for De forenede Bryggerier.

Vognkasserne var isolerede (derfor underlitra –v), og var indvendigt opdelt i seks celler, der hver kunne rumme 4 paller øl.

Vognene havde karakteristiske hvide skydevægge og brune gavle, og havde fra starten et sort

DSBplaceret i øverste venstre hjørne. I forbindelse med oprettelsen af DSB Gods, blev det sorte DSB erstattet med DSB Gods(som på billedet ovenfor), og omtrent på samme tidspunkt fjernedes færgekrogene på vognene.

En enkelt vogn kørte i en periode med påmalede Carlsberg og Tuborg reklamer, men i en ombygget udgave, idet

skulderhøjdenpå vognen forsøgsvis var øget, i forbindelse med at bryggerierne var gået over til at anvende Europaller. Denne reklamevognudsendes derfor ikke i første omgang.

Da transport af øl som vognladningsgods ophørte midt i halvfemserne, ombyggedes en del af vognene til Hios-tv, og anvendtes herefter primært til transporter for FDB.

McK

 

Modellen:

Modellerne består grundlæggende af en støbt metalbund og en vognkasse af plast, og er efterfølgende opbygget af mange løst fremstillede dele i både metal og plast.

Vognene har blandt andet fjedrende puffere af messing, ætsede hjørnetrin, håndbøjler af metaltråd og rigt detaljeret bremsesystem.

Vognene leveres i bemalingsudgaverne

DSB(1982-1992) og DSB gods(1992-1996), førstnævnte udgave med færgekroge, sidstnævnte udgave uden.

Der udsendes 4 forskellige driftsnumre af hver bemalingsvariant, og antallet er begrænset til 250 stk. af hvert driftsnummer.

Da der var en række udvendige ændringer i forbindelse ombygningen til Hios-tv, bl.a. håndtag i hvert hjørne, og et stort betjeningshåndtag midt på gavlene, udsendes vognen ikke i første omgang som Hios-tv, men udelukkende i øludgavensom litra Hios-v.

Der findes fotodokumentation på alle de numre der udsendes, og vognene forhandles i udvalgte hobbyforretninger.

 

HIOS-V_1

”DSB” med færgekroge
Hios-v 42 86 230 7 047-4 McK 0301
Hios-v 42 86 230 7 056-5 McK 0302
Hios-v 42 86 230 7 069-8 McK 0303
Hios-v 42 86 230 7 084-7 McK 0304

 

HIOS-V_2

”DSB Gods” uden færgekroge
Hios-v 42 86 230 7 011-0 McK 0305
Hios-v 42 86 230 7 061-5 McK 0306
Hios-v 42 86 230 7 082-1 McK 0307
Hios-v 42 86 230 7 098-7 McK 0308

SONY DSC

Prøvestøbning

SONY DSC

Prøvestøbning

SONY DSC

Prøvestøbning

SONY DSC

Undervognen bliver super detaljeret med ramme i diecast (metal). På billedet ses undervognen på en GS, men Hios-v bliver i lignende kvalitet.

Ingen kommentarer endnu

Læg et svar