Ledvogterhus og Ledvogterhytte fra Danscale

Ledvogterhuse hører til de mest almindelige bygninger ved jernbanens faste anlæg. Det oprindelige formål ved at placere ledvogterhuse i regelmæssig afstand langs banelinien var at skabe boliger for ansatte banevogtere, der skulle tilse hver deres respektive del af strækningen, inden det næste tog passerede. Denne opgave, som først blev udført ved hjælp af den optiske telegraf og senere gennem linieringning, blev med tiden mere og mere overflødig, og da trafikken efterhånden voksede både på vejene og på jernbanen, blev det ledvogterens hovedopgave at holde uvedkommende trafik væk fra sporet, især vejtrafikken.

Et af de mest almindelige vogterhuse var typen fra 1898. De var på 42 m² og derved lidt større end de ældre typer. Husene blev i første omgang bygget til sjællandske strækninger, dvs. Nordvestbanen, Sydbanen, Nordbanen, Næstved-Slagelse banen og på Falsterbanen, men efterhånden bredte typen sig også til Fyn og Jylland. De sidste huse af typen blev bygget i 1920 på strækningerne Bramming-Grindsted-Brande og Brande-Funder.

Husene blev opført i gule eller røde sten. Taget var dækket med skifer eller tegl, soklen var malet cementgrå. Vindskeder og døre var på de gule huse malet med DSB-grøn farve, på de røde huse med hvid farve. Nogle steder var vindskedernes nederste stribe (altså cirka et kvart bræt) røde. Vinduerne havde som regel grøn vinduesramme og hvide sprosser på de gule huse, mens de på de røde huse oftest var hvidmalede. Vogterhusenes nummer var på Sjælland som regel malet i mørk rød på et hvidt felt, der ofte var placeret mellem de to vinduer på forsiden, mens de i Jylland var placeret på et lille emaljeskilt.

I årene 1938-1943 blev der udført moderniseringer på mange af disse huse, og efterhånden blev der tilføjet forskellige ombygninger og forandringer på husene. Mange huse eksisterer endnu i dag, dog uden den oprindelige funktion.

Modellen
Der er som de øvrige modeller fra Danscale, tale om et byggesæt af resinplast og er en eksakt kopi af et dansk ledvogterhus. Modellen er produceret efter originale tegninger fra DSB. Selve modellen leveres i pæn og solid emballage og indeholder byggevejledning samt et skriv om bygningens historie. Vejledningen er detaljeret og da modellen ikke farvegivet ved levering er der også en fin vejledning til bemaling. Der opfordres endvidere at patinere modellen efterfølgende med tørfarve osv. hvilket kun kan anbefales.

Byggesættet består både af bygningsdele og må detaljer støbt i resin, samt vinduer og døre i ætset messing. Sidstnævnte giver meget fine og skarpe vinduer og døre. Alle dele er støbt skarpt og detaljeret. Som nævnt i indledningen er byggeættet støbt i resin og der skal derfor anvendes sekundlim eller to-komponentlim, og ikke den lim der anvendes ved de traditionelle plasticbyggesæt. Det anbefales i byggevejledningen at delene skæres forsigtigt ud og file delene til så passer perfekt til hinanden. Der er forholdsvis store støbegrater der skyldes teknikken med resin. Det er dog ikke noget der volder problemer hvis man har værktøjet i orden og går lidt forsigtigt til værks. Det bedste er at ridse en hobbykniv langs støbegraterne inden man forsøger at knække dem af. Resin er mere skrøbeligt end almindeligt plastic, så man skal passe på de ikke flækker. Modellen er ikke vanskelig at samle, men man skal afsætte god tid, da der er mange fine detaljer, der skal samles.

De løse dele som de leveres.

Bemaling
Danscale anbefaler Life-Colors maling fra firmaet Elita Modelle. Det er en rigtig god maling, der giver en flot finish selv ved brug af pensel. Man bør købe en fortynder fra samme firma da ikke alle kan anvendes. Man kan dog sagtens bruge Humbrol eller anden maling uden problemer. De enkelte dele males inden samling af modellen. Det gør det både nemmere at male, og man undgår fejl. Efter bemaling kan man evt. farvelægge enkelte mursten med en mørkere farve for at fremhæve forskellen på de enkelte sten. Det giver en god effekt. Efterfølgende males muren over med en tynd blanding af vandfarve eller anden vandopløselig farve. Derpå tørres forsigtigt af med noget papir/køkkenrulle hvorpå farven lægger sig i fugerne. Generelt anbefales matte farver.

Den færdige model fremstår meget naturtro og modellen er helt korrekt og skarpt støbt. En charmerende og oplagt bygning til modeljernbanen.

Moderniseret ledvogterhus, hvor man kan se farven og den klassiske røde stenrække.

Moderniseret ledvogterhus, hvor man kan se farven og den klassiske røde stenrække. Huset her har fået en tilbygning i oprindelig stil.

Ledvogterhytte

Ledvogterhytterne hørte til de mest typiske bygninger langs banestrækningen. Det var små bygninger, som blev bygget efter bestemte standardtegninger, og derfor lignede de hinanden meget. Selvfølgelig kunne der være små afvigelser og forskelle, som kunne stamme fra opførelsen eller fra senere ændringer. Den viste model er baseret på en original DSB-tegning fra 1943.

Ledvogterhytten var ledvogterens arbejdssted, hvor han foruden at passe bommene også havde andre opgaver så som at rapportere om den passerende togtrafik. Ofte kunne man finde ledvogterhytterne i kombination med ledvogternes tjenesteboliger, de såkaldte ledvogterhuse. Ledvogterhytterne stod i ledvogterhusenes haver, umiddelbart ved banedæmningen ved siden af vejoverskæringen. De var fremstillet i træplanker med en skorstenssektion i blank eller pudset mur (gul eller hvidmalet). Som regel var hytterne rødmalede og havde tjærepaptag, men de kunne også være sorttjærede.

Modellen

Ledvogterhytten er nem at samle, og består af ganske få dele. Modellen samles som de øvrige resinsæt fra Danscale hvorfor der henvises til beskrivelsen af ledvogterhuset. Den lille ledvogterhytte  er flot detaljeret og lavet efter originale DSB-tegninger. Som de øvrige modeller fra Danscale er vinduesrammer og dør lavet af ætset messing og derfor meget fint og detaljeret. Man får meget fine og tynde vinduesrammer. Det ser fint ud og pynter på den ellers enkle bygning. Det er en hyggelig lille model, som lyser op med sin skorsten.


Tags: , ,

Ingen kommentarer endnu

Læg et svar